Адреса: Індекс - 84306, Україна, Донецька область, місто Краматорськ, вулиця Архангельська - 11
Телефон: (06264) 6-53-30
e-mail: kug.the.best@gmail.com

Лист-звернення

Голові Донецької ВЦОДА Жебрівському П. І.,

Голові Краматорської міської ради Панкову А. В.,

Начальнику департаменту капітального будівництва Донецької                                                                                                                                     облдержадміністрації Винокурову Ю.О.,

Голові Громадської ради при виконавчому комітеті Краматорської                                                                                                                                 міської ради Чепелєвій С.О.

 

педагогічного колективу, батьківського комітету

Краматорської української гімназії

адреса: Архангельська, 11   телефон: 6-53-30

ЛИСТ-ЗВЕРНЕННЯ

 Педагогічний колектив та батьківський комітет Краматорської української гімназії дуже занепокоєний через призупинення виконання ремонтних робіт у нашому навчальному закладі (станом на 1 лютого 2018  року в середині приміщення роботи не виконуються). Батьки позбавлені можливості контролювати перебіг виконання робіт, оскільки не мають доступу до будівлі КУГ. Міська та обласна влада не надають жодної інформації щодо термінів завершення реконструкції навчального закладу.

Минуло 11 місяців з моменту початку реконструкції КУГ, батьки та вчителі дуже схвильовані  організацією навчального  процесу, який ускладнено навчанням у ІІ зміну учнями 5-8-х класів, розділенням колективу учнів та учителів на дві школи,  великою відстанню до навчальних закладів від місця проживання дітей, недостатньою кількістю вільних класних кімнат та спортивних залів. Незважаючи на все це, Краматорська українська гімназія є одним із найкращих закладів міста, який демонстрував і демонструє високий рівень досягнень участі у творчих конкурсах, предметних олімпіадах, конкурсі захисту наукових робіт МАН міського, обласного, Всеукраїнського та Міжнародного рівнів. Ми вболіваємо за долю нашого закладу та переймаємося через ймовірність знизити якісні показники  в навчально-виховному процесі. Переконані, що заняття у дві зміни та у зв’язку  із цим недостатня кількість часу для підготовки учнів до конкурсів та олімпіад призведуть до негативних наслідків.  На нашу думку, якнайшвидшому поверненню до гімназії сприятиме контроль за веденням ремонтних робіт з боку представників батьківського комітету, педагогічного колективу та громадськості.

У свою чергу нормами чинного законодавства передбачено таке.

Відповідно до статті 6 Закону України «Про освіту» основними принципами освіти в Україні є:

доступність для кожного громадянина усіх форм і типів освітніх послуг, що надаються державою, у тому числі доступність для осіб з особливими освітніми потребами освітніх послуг, зокрема інклюзивного навчання, за місцем проживання;

рівність умов кожної людини для повної реалізації її здібностей, таланту, всебічного розвитку;

гуманізм, демократизм, пріоритетність загальнолюдських духовних цінностей;

органічний зв’язок із світовою та національною історією, культурою, традиціями;

незалежність освіти від політичних партій, громадських і релігійних організацій (крім навчальних закладів, заснованих релігійними організаціями);

науковий, а також світський характер освіти (крім навчальних закладів, заснованих релігійними організаціями);

інтеграція з наукою і виробництвом;

взаємозв’язок з освітою інших країн;

гнучкість і прогностичність системи освіти;

єдність і наступність системи освіти;

безперервність і різноманітність освіти;

поєднання державного управління і громадського самоврядування в освіті.

Відповідно до статті 14 Закону України «Про освіту»  повноваження місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування в галузі освіти

  1. Місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування здійснюють державну політику в галузі освіти і в межах їх компетенції:

встановлюють, не нижче визначених центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері освіти мінімальних нормативів, обсяги бюджетного фінансування навчальних закладів, установ, організацій системи освіти, що є комунальною власністю, та забезпечують фінансування витрат на їх утримання;

забезпечують розвиток мережі навчальних закладів та установ, організацій системи освіти, зміцнення їх матеріальної бази, господарське обслуговування;

здійснюють соціальний захист працівників освіти, дітей, учнівської і студентської молоді, створюють умови для їх виховання, навчання і роботи відповідно до нормативів матеріально-технічного та фінансового забезпечення;

організовують облік дітей дошкільного та шкільного віку, контролюють виконання вимог щодо навчання дітей у навчальних закладах;

вирішують у встановленому порядку питання, пов’язані з опікою і піклуванням про неповнолітніх, які залишилися без піклування батьків, дітей-сиріт, захист їх прав, надання матеріальної та іншої допомоги;

створюють належні умови за місцем проживання для виховання дітей, молоді, розвитку здібностей, задоволення їх інтересів;

можуть забезпечувати пільговий проїзд учнів, вихованців, студентів та педагогічних працівників до місця навчання і додому у порядку та розмірах, визначених органами місцевого самоврядування, та передбачати на це відповідні видатки з місцевих бюджетів;

організовують професійне консультування молоді та продуктивну працю учнів;

визначають потреби, обсяги і розробляють пропозиції щодо державного замовлення на підготовку робітничих кадрів для регіону;

вирішують у встановленому порядку питання, пов’язані з наданням особам, які відбували покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі на певний строк, можливості здобувати загальну середню освіту;

забезпечують доступ осіб з особливими освітніми потребами до державних і комунальних навчальних закладів шляхом створення безперешкодного середовища відповідно до законодавства за рахунок коштів відповідних місцевих бюджетів;

забезпечують підвезення учнів, вихованців з особливими освітніми потребами до місця навчання і додому, у тому числі шкільними автобусами, пристосованими для перевезення дітей, які пересуваються на кріслах колісних.

Відповідно до статті 61 Закону України «Про освіту»:

«1.Фінансування державних навчальних закладів та установ, організацій, підприємств системи освіти здійснюється за рахунок коштів відповідних бюджетів, коштів галузей народного господарства, державних підприємств і організацій, а також додаткових джерел фінансування.

  1. Держава забезпечує бюджетні асигнування на освіту в розмірі не меншому десяти відсотків національного доходу, а також валютні асигнування на основну діяльність.
  2. Фінансування у визначеному Кабінетом Міністрів України порядку додаткових корекційно-розвиткових занять (послуг) та придбання спеціальних засобів корекції психофізичного розвитку, визначених індивідуальною програмою розвитку особи з особливими освітніми потребами, здійснюється за рахунок коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами, коштів місцевих бюджетів, інших джерел, не заборонених законодавством.
  3. Додатковими джерелами фінансування є:

кошти, одержані за навчання, підготовку, підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів відповідно до укладених договорів;

плата за надання додаткових освітніх послуг;

кошти, одержані за науково-дослідні роботи (послуги) та інші роботи, виконані навчальним закладом на замовлення підприємств, установ, організацій та громадян;

доходи від реалізації продукції навчально-виробничих майстерень, підприємств, цехів і господарств, від надання в оренду приміщень, споруд, обладнання;

дотації з місцевих бюджетів;

валютні надходження;

добровільні грошові внески, матеріальні цінності, одержані від підприємств, установ, організацій, окремих громадян;

інші кошти.

Оскільки відповідно до норм чинного законодавства України саме до компетенції органів місцевого самоврядування та органів виконавчої влади належить доступність для кожного громадянина усіх форм і типів освітніх послуг, що надаються державою, забезпечення розвитку мережі навчальних закладів та установ, організацій системи освіти, зміцнення їх матеріальної бази, господарське обслуговування, здійснення соціального захисту працівників освіти, дітей, учнівської і студентської молоді, створення умов для їх виховання, навчання і роботи,

 

ВИМАГАЄМО:

  • Вжити всіх необхідних заходів щодо належного та своєчасного виконання ремонтних робіт гімназії та подальшого інформування батьківського комітету про етапи виконання робіт та строки іх закінчення у вигляді стенду біля приміщення гімназії й встановити зворотній зв’язок .між виконавцями робіт та батьківським комітетом і адміністрацією гімназії.
  • Організувати круглий стіл представників Батьківського комітету Краматорської української гімназії з уповноваженими представниками Департаменту капітального будівництва, Департаменту освіти і науки при Донецькій ОДА та Громадської ради при виконавчому комітеті  Краматорської міської ради
  • Надати відповідь за адресою: 84306, м. Краматорськ, вул. Архангельська  11

«____»_______________ 2018 року

 

 Завантажити Лист-звернення