Адреса: Індекс - 84306, Україна, Донецька область, місто Краматорськ, вулиця Архангельська - 11
Телефон: (06264) 6-53-30
e-mail: kug.the.best@gmail.com

Результати моніторингу якості освіти

      Краматорська українська гімназія

Н а к а з

 

«06»  червня  2019 р.                                                                              № 71

 

Про результати якості знань

та успішності учнів гімназії

за  2018 – 2019 н.р.

 

         З метою отримання реальних результатів успішності учнів, на рішення завдань плану роботи навчального закладу на 2018-2019 н.р.  у Краматорській українській гімназії у системі проводиться контроль за успішністю та якістю надання освітніх послуг наприкінці кожного семестру, прогнозування очікуваних результатів, відстеження досягнень із базових дисциплін, встановлення недоліків та умов їх виникнення, формулювання проблем й успіхів у роботі педколективу .

За підсумками роботи гімназистів у 2018-2019  н.р.  успішність учнів 3-4 класів становить 98 %, якість знань – 83%( у порівнянні з даними минулого року 74 %), учнів 1(5)-5(9) класів успішність –98% (за цей період минулоріч–  100%) ,  якість –52% (  минулого року 55%) ,успішність  учнів 6-х та 7-а класів – 100%, якість – 55% (56 %). Таким чином, на кінець 2018 – 2019 н.р. успішність  учнів 3-11 класів складає 98% ( минулого року 99%), якість знань  60 % (60%)  На високому та достатньому рівнях навчається 249 учнів із 418, які підлягали оцінюванню. 60 учнів мають оцінки високого рівня, 162 учня мають оцінки середнього рівня, причому 9 % із них мають лише одну-дві оцінки «6» балів та становлять резерв учнів, які мають потенційні можливості навчатися на вищому рівні.

Викликає занепокоєння рівень навченості учнів 3(7)- б класу (класний керівник Гончарова О.Д.), де 16% якості знань учнів. Із 18 учнів лише троє мають оцінки достатнього рівня, а 15 навчаються на середньому рівня та мають оцінки початкового рівня. Перелік класів, у яких якість знань менше ніж 50% чималий: 3(7)-б клас– 46% ( класний керівник Соломка Л.І.), 4(8)-б  – 35% (класний керівник Шелкова К.О.), 6(10) – б клас – 36 % ( класний керівник Александров О.В.)

Семеро учнів гімназії мають оцінки початкового рівня за з предметів алгебра, геометрія, англійська мова. (Див. Додаток № 1 )

          Загалом порівняльна характеристика успішності та якості знань учнів гімназії за минулі роки свідчить про стабільний результат, що є показником правильного вибору форм та методів роботи у цьому напрямку.

          Аналіз якості рівня навченості показує, що причинами виникнення проблем щодо динаміки успішності є низька мотиваційна основа у деяких учнів та  несвоєчасне повідомлення батьків про рівень успішності дитини, недостатньо проведена індивідуальна робота з учнями.

Питання щодо рівня навчальних досягнень учнів розглядалися на нараді при директорові й на засіданнях кафедр протягом року. Було розроблено низку заходів щодо підвищення якості знань і практичних навичок учнів:

 • посилення внутрішньогімназійного контролю ефективності використання інноваційних форм та методів викладання навчальних предметів;
 • удосконалення контрольно-оцінювальної діяльності учнів в процесі навчання з урахуванням сучасних вимог;
 • продовження роботи над впровадженням нових технологій навчання; поширення передового педагогічного досвіду викладачів;
 • неухильне виконання вимог Критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів;
 • спрямування методичної роботи на вирішення питань підвищення ефективності уроку та організацію позакласної роботи з предмета;
 • покращення роботи з обдарованими учнями шляхом створення індивідуальних планів роботи з ними.

           Проведена робота дає свої результати, разом із тим потребує  системної роботи та посиленого контролю з боку адміністрації, підвищення мотивації  самих педагогів надавати якісні освітні послуги та отримувати високі результати.

Педагогічний колектив Краматорської української гімназії шукає шляхи підвищення ефективності перевірки й оцінювання знань учнів. На початку кожного семестру учні мають змогу побачити результати своєї навчальної діяльності за семестр на тлі класу і всієї гімназії. Порівняння даних дає змогу зробити висновок, в якому режимі  працює учень, клас,  колектив, впливати на їх роботу з метою наближення  до оптимального рівня; складання таблиці якості знань учнів з кожного предмета за кожний семестр і за рік для характеристики роботи вчителів; систематичне проведення контрольних зрізів знань, які допомагають порівняти показник їх якості, поданий учителем у попередній таблиці, з результатами даної перевірки. Це спонукає вчителів до об’єктивності в оцінюванні знань учнів, вдосконалення навчально-виховного процесу.

На підставі вищезазначеного,

Н а к а з у ю :

 

 1. Учителям-предметникам:

1.1. посилити  виконавчу дисципліну, своєчасно оцінювати учнів на уроках;

Постійно

1.2. впроваджувати у систему роботи форми та методи навчання, які сприяють  розвитку творчих здібностей учнів.

Постійно

1.3. активно впроваджувати учителям початкових класів  у свою роботу завдання-тести, різнорівневі завдання.

Постійно

 

 1. Класним керівникам:

2.1. активізувати індивідуальну роботу з учнями, які віднесені до резерву підвищення якості знань;

Протягом року

.

 1. Сезько Т.А., заступнику директора з навчально-виховної роботи:

3.1. надати методичну допомогу вчителям щодо здійснення корекційної роботи з учнями;

3.2. проаналізувати результативність успішності учнів за рік на педраді.

Червень  2019 р.

 

 1. Завідувачам кафедр Алексашовій Н.В., Бородаю О.В., Савчук І.Г., Дмитрієвій І.Г., Александровій В.А. провести засідання кафедр з питання детального аналізу результативності успішності гімназистів.

 Серпень,  2019 р.

 

 1. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.

 

Директор Краматорської

української гімназії                                                      В.Ю.Щербак

 

Додаток № 1

 

Зведена таблиця

результатів успішності учнів   за 2018 – 2019 н.р.

 
Клас К-сть Рівень навчальних досягнень Якість Успішність Класний керівник
початковий  середній достатній високий 
к П.І.Б. к-сть   к-сть   к П.І.Б.
3-А 27 1 Марич В.

4%

4   15   7 Бурба В., Грабар М., Дерев’янко Д., Дорноступ С., Корх М., Мальнєв А., Саньков О. 81% 96% Ридош Н.І.
3-Б 26   5   13   8 Александрова П., Алєксашова П., Гарькуша М.,Іванюк М., Салова Д., Сидоренко А., Фоміна А., Шмідт С. 81% 100% Алєксашова Н.В6
4-А 25   4   13   8 Гживачова О., Бородін М., Будулич М., ДіденкоЄ.,  Діденко Я., Журавльов В., Левченко М.,Луковецька 84% 100% Переухенко В.О.

 

4-Б 26 1 Шинкаренко І.

4%

6   13   6 Кров’яковський М.,Шорстов В.,Нікулочкіна-Козієнко У.,

Кондратенко А., Биков Д., Голіков В.

73% 96% Козирєва О.Б.

 

  104 2 2% 19 18% 54 52% 29-28%   83-

80%

98%  
1(5) – А     22 1 Кононенко Д. (англ.мова) 6   11   4 Єфімова М.,Ольховський Г.,Тітенко Д..,Штанченко Р. 68% 95% Мельник І.Р.
1(5) – Б 18 1 Ратій В

(матем.8)

7   8

 

  2 Філіна А., Бережна Ю. 50% 94% Єрмоліна Г.М.
2(6) – А 25     8   15   2 Билим О.

Рєєк Ю.

68% 100% Ільченко І.І

 

2(6) – Б 26     13   10   3 Костюкова К.,

Примачек А.,

Сергієнко А.

50% 100% Міщенко Н.А.
3(7) – А 18 1 Шинкаренко Л.

(геогр.)

14   3     16% 95% Гончарова О.Д.

 

 

3(7) – Б 26     13   9   4 Борисов М., Кавратка А.,Ночовка А., Савчук О. 46% 100% Соломка Л.І.

 

4(8) – А 23     15   6   2 Бобулич І., Масалітіна А. 35% 100% Шелкова К.О.
4(8) – Б 24 2 Боган А.,

Галєєва О.

10   10   2 БоклагО., Фомін І. 50 % 92% Кучеренко О.Ю

 

5(9) – А 21     9   11   1 Саєнко С. 57 % 100% Грузіна Н.В.

 

5(9) – Б 27     10   14   3 Добридень С.,

Антоненко В., Ягодка Є.

63% 100% Савчук О.А.
Всього по 1 – 5 230 5   105   97   23   120-

52%

98%  
                           

 

6(10) – А 27   11   13   3

 

Логовічов І. Остапчук А. Примачек К. 59% 100% Дмитрієва І.Г.

 

 

6(10)-Б 22     14   8     36% 100% Александров О.В.
7(11)– А 19   8   8   3 Гребенюк Б.,Нестеров Б.,

Рєєк Є.

58% 100% Савчук І.Г.

 

7(11)- Б 16     5   9   2 Тарасова М.,

Жигир С.

69% 100% Тищенко Л.А.
 Всього по 6-7 84   38   38   8   46-

55%

100%  
Всього по 1 – 7 314 5   143   135   31   166-

53%

99%  
3-11кл. 418 7   162   189   60   249-60% 98%