Адреса: Індекс - 84306, Україна, Донецька область, місто Краматорськ, вулиця Архангельська - 11
Телефон: (06264) 6-53-30
e-mail: kug.the.best@gmail.com

Організіція методичної роботи в гімназії

ОРГАНІЗАЦІЯ МЕТОДИЧНОЇ РОБОТИ В ГІМНАЗІЇ. РОБОТА ЩОДО ПІДВИЩЕННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ. УПРОВАЖДЕННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Про організацію методичної роботи з педагогічними кадрами у 2018-2019 навчальному році

 

На підставі аналізу результатів методичної роботи з педагогічними кадрами у 2017-2018 навчальному році (нак. КУГ № 70 від 31.05.2018 р.), враховуючи положення наказу управління освіти Краматорської міської ради та з метою підвищення професійної майстерності педагогічних працівників гімназії

НАКАЗУЮ:

 1. У 2018-2019 навчальному році спрямувати роботу методичної служби Краматорської української гімназії на організацію освітнього середовища на засадах компітентнісного підходу та педагогіки партнерства, створивши освітнє середовище для особистісного та творчого самовдосконалення, готовності вчителя до роботи в умовах функціонування Нової української школи.

 

 1. Визначити основні завдання діяльності:
 • скоординувати діяльність предметних кафедр гімназії на впровадження сучасних освітніх технологій, зокрема ІКТ-технологій, проектних технологій;
 • забезпечити вивчення кращого досвіду з проектування STEAM-освіти, технології Блума, освітніх технологій перевернутого навчання;
 • продовжити створення здоров’язберігаючого середовища;
 • продовжити методичний супровід сучасної стратегії виховання, націленого на патріотичне, громадянське виховання як стрижневі, що відповідають нагальним викликам сучасності та є запорукою особистісного розвитку гімназистів;
 • реформування систему навчально- виховної роботи в гімназії, враховуючи ключові ідеї концепції Нової української школи;
 • акцентувати увагу педагогів на інтеграцію українознавчого компонента в усі сфери навчально-виховного процесу.
 • створити інформаційно-освітнє середовище професійного розвитку вчителя різними засобами, зокрема й із використанням хмарних технологій, соціальних мереж тощо.
 • створити методичну афішу.

Методичну афішу розглядаємо як анонс науково-методичних заходів, які будуть  проводитися на різних рівнях. До таких заходів можуть бути віднесені тренінги, квести, семінари, конференції, екскурсії, коучинги тощо. Учитель відповідно до власного педагогічного інтересу зможе обрати види, форми, суб’єктів освітньої діяльності та сформувати індивідуальний навчальний план;

 • створити методичну інфраструктуру, активізувати внутрішні ресурси для задоволення професійного інтересу вчителів та вдосконалення ними власної педагогічної практики;

Досвід роботи засвідчує, що високої якості освітніх послуг можна досягти тільки за наявності висококласних педагогів, які постійно вдосконалюють свою майстерність, мобільно реагують на зміни, що відбуваються в освітньому просторі.

Місія вчителя Краматорської української гімназії складається в соціокультурному відтворенні особливої соціально-педагогічної сфери суспільства. При цьому він виконує функції реалізації соціальної спадщини, соціальної адаптації та регулювання процесів становлення й розвитку суспільства.

3.Визначити стратегічними завданнями управління на 2018-2019 н.р:

Мета — забезпечити  подальший розвиток  навчального закладу.

Принципи

 1. Повага і довіра до персоналу, учнів, батьків.
 2. Цілісного погляду на людину.
 3. Співробітництва.
 4. Індивідуального підходу, мотивації та стимулювання.
 5. Творчого розвитку, перманентного підвищення кваліфікації.
 6. Співробітництва, співуправління, колегіальності.
 7. Цілеспрямування.

Провідні ідеї концепції управління закладом

 1. Нова філософія школи.
 2. Нова кадрова політика.
 3. Внутрішньогімназійна культура.
 4. Тотальна якість освітніх послуг.
 5. Нова ідеологія виховання.
 6. Особистісний розвиток, розвиток позитивної Я-концепції вчителя, учня.

Удосконалення структури гімназії:

 • розвиток мережі класів;
 • удосконалення відносин на всіх рівнях управління;
 • розвиток системи освітніх послуг, маркетингу.

Підвищення якості змісту освіти:

 • забезпечення оптимального співвідношення змісту освіти і запитів особистості;
 • розвиток професіоналізму вчителів через засвоєння нового;
 • забезпечення когнітивного та креативного розвитку учнів;
 • удосконалення науково-методичного забезпечення навчального процесу.

Удосконалення організації виховного процесу:

 • формування позитивного ставлення до навчання, гімназії;
 • створення, збереження і розвиток традицій у навчальному закладі;
 • формування організаційної культури ;
 • розвиток дитячого самоуправління та співуправління;
 • формування фізично, психічно та морально здорової особистості.

Удосконалення управлінської діяльності:

 • нова філософія мислення;
 • впровадження засад «педагогіки партнерства». Основні принципи цього підходу:
 • повага до особистості;
 • доброзичливість і позитивне ставлення;
 • довіра у відносинах, стосунках;
 • діалог – взаємодія – взаємоповага;
 • розподілене лідерство (проактивність, право вибору та відповідальність за нього, горизонтальність зв’язків);
 • принципи соціального партнерства (рівність сторін, добровільність прийняття зобов’язань, обов’язковість, виконання домовленостей)

 

 1. З метою удосконалення рівня професійної компетентності педагогічних кадрів продовжити роботу щодо участі педагогів гімназії у міських, обласних заходах за планом Донецького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти на 2018, 2019 роки.
 2. Організувати методичну роботу з молодими педагогами.

Головні зусилля  зосередити на наданні реальної, дієвої допомоги педагогічним працівникам у підвищенні їхньої професійної майстерності, створенні творчої атмосфери, такого морально-психологічного клімату, який сприяв би пошуку кращих технологій педагогічної праці, ефективному втіленню інновацій, якості та ефективності навчання. З метою упровадження в практику викладання ефективних і раціональних методів, забезпечення росту професійної майстерності вчителів, розкриття потенціальних можливостей, нахилів та творчих здібностей учнів, підвищення якості методичної роботи.

 1. Здійснювати моніторинг якості освіти:
 • Продовжити вивчення якості знань учнів 5, 9, 11 класів з математики, української мови і літератури, історії України, першої іноземної мови.

(Відповідальна: Сезько Т.А., Александрова В.А., зд з нвр)

 • Щорічний моніторинг стану фізичного здоров’я школярів.

(Відповідальна:Демидюк С.В, учитель фізичної культури.)

 1. Систематично проводити  внутрішньогімназійну  методичну роботу з питань:
 • Самоосвіта педагогічних працівників;
 • Атестація і творчі звіти педагогів;
 • Курсова перепідготовка;
 • Семінари-практикуми ( різних рівнів);
 • Конкурс “Учитель року”;
 • Участь у роботі предметних тижнів;
 • Робота з підготовки учнів до участі у Всеукраїнських учнівських олімпіадах; до конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт у Малій академії наук; творчих конкурсах тощо
 • Організація роботи «Школи молодого учителя», «Школи майбутнього першокласника»
 1. Продовжити роботу з вивчення, узагальнення та впровадження перспективного педагогічного досвіду педагогів гімназії.
 2. Сприяти проведеню тематичного вивчення навчальних предметів у гімназії відповідно до плану роботи методичного кабінету управління освіти на 2018 рік, 2019 рік.
 3. 10. Створити умови для вивчення стану викладання навчальних дисциплін у Краматорській українській гімназії у 2018-2019 н.р.

 

Навчальний рік Семестри
І семестр ІІ семестр
2018-2019 н.р. Історія, правознавство,

художня культура

Українська мова

та  читання

(середня та старша ланка)

 

 1. Впроваджувати новий державний стандарт початкової освіти у рамках реформи «Нова українська школа».  Із цією метою надати науково-методичне забезпечення  та відстежувати роботу педагогів протягом  навчального року щодо впровадження інтегрованого навчання для учнів 1-х класів.
 2. Забезпечити подальше впровадження ідей Всеукраїнської програми освіти для демократичного громадянства «Демократична школа», спрямоване на поглиблення культури демократії через демократичні зміни у навчальному закладі:
 • підтримки демократизації та децентралізації гімназійного врядування;
 • сприяти розвитку демократичного середовища  на засадах цінностей прав людини і культурної багатоманітності, демократичної участі, рівності, поваги до людської гідності та мирного співіснування;
 • сприяти реальному державно-громадському партнерству;
 • спрямувати навчально-виховну роботу  на розвиток демократичних громадянських компетентностей;
 1. 13. Визначити єдині дні для методичної роботи з педагогічними кадрами:

Понеділок ОТМ, креслення, художня культура, Основи здоров’я, Захист Вітчизни;

Вівторок іноземні мови, біологія, музика, класні керівники;

Середа фізкультура, початкові класи, фізика, інформатика, російська мова, шкільні бібліотеки;

Четвер суспільні дисципліни, хімія, трудове навчання, директори шкіл, заступники директорів, педагоги-організатори вихователі ГПД, керівники гуртків.

П’ятниця географія, математика, українська мова, зарубіжна література.

14.Спланувати проведення педагогічних рад на 2018-2019 н.р.

 

№ п.п Тема Термін проведення Відповідальний
1 Реалізація завдань минулого навчального року. Пріоритетні напрями роботи гімназії на 2018-2019 н.р. Серпень

2018

Директор

Щербак В.Ю.

Адміністрація

2 Умотивований вчитель – агент змін сучасного освітнього простору в умовах реалізації Концепції нової української школи.

Наступність навчання.

Листопад

2018

Заступник директора

Сезько Т.А.

3 Педрада-захист інновацій «Комп’ютерні технології як засіб розвитку творчої особистості учня». Січень

2019

Заступник директора

Александрова В.А.

4. Роль учнівського самоврядування в житті нашого навчального закладу як реальної виховної сили в умовах демократизації школи. Березень

2019

Заступник директора

Якушенко Г.Л.

5 Підсумкова педагогічна рада щодо переведення  учнів до наступних  класів, випуск учнів 4-х, 9-х,11-х класів.

Перспективний план розвитку гімназії на наступний рік.

Травень,

червень

2019

Адміністрація

 

 1. Забезпечити підвищення якості освіти:
 • Переосмислення стратегії розвитку навчального закладу, місії, задач та мети.
 • Якісний менеджмент.
 • Підвищення кваліфікації учителя засобами підвищення кваліфікації, самоосвіти.
 • Вихід на новий рівень педагогічної діяльності, як результат активного використання інформаційного простору.
 • Моніторинг результативності роботи на всіх етапах і ланках.

16.Визначити пріоритетні напрямки роботи Краматорської української гімназії на 2018-2019 н.р.

16.1.Сформувати потребу в гімназистів здобувати знання, значущі для соціального становлення особистості, засобом забезпечення рівного доступу до якісної та ефективної освіти; наступності  й безперервності  освіти в умовах реформування .

16.2.Проводити моніторинг якості освіти й освітніх послуг. Відстежувати результативність  роботи закладу в системі.

16.3. Продовжити роботу над науково-методичною темою: «Творче спрямування інноваційної діяльності педагогічного колективу на всебічний розвиток особистості учнів та зростання професійної майстерності вчителя» (четвертий етап) засобами модернізації змістових і технологічних рис освітнього процесу на основі особистісно-орієнтованих технологій.

16.4.Створити  умови для самореалізації та розкриття індивідуальних здібностей  та обдарувань учнів, їх морального та фізичного розвитку.

16.5.Визначити  як один із найголовніших напрямів виховної роботи національно-патріотичне виховання.

16.6.Впроваджувати технології, спрямовані на продукування цілісного освітнього середовища розвитку особистості.

16.7.Зміцнити систему співпрацї гімназії та батьків.

 

ЗАДАЧІ КРАМАТОРСЬКОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ГІМНАЗІЇ

НА 2018-2019 Н.Р.  ВІЗІЯ. КЛЮЧОВІ ЦІННОСТІ.

 

         Місія нашої оновленої гімназії – допомогти кожній молодій людині виробити свій власний життєвий проект, визначити свій «образ буття» (Г. Сковорода), «зустрітися зі своєю сутністю» (М. Хайдеггер).

Головне завдання навчального закладу вбачаємо у навчанні мистецтву життя, вихованні самостійної особистості, яка вміє приймати рішення й нести за них відповідальність, критично мислити, компетентно вести дискусію, аргументувати, відстоювати свою позицію, продукувати нові ідеї.

У основу діяльності закладу покладається педагогіка життєтворчості, спрямованої на розвиток та саморозвиток особистості, здатної до самотворення.

Реалізації місії сприятиме

 • Новітні форми організації освітнього простору («дні та тижні заглиблення», перевернуте та змішане навчання, дистанційне навчання, індивідуальні освітні траєкторії, навчання через гру, експериментально-дослідницьку діяльність);
 • інтеграція навчання;
 • ефективне використання додаткової освіти (дитячі творчі об’єднання, студії, гуртки);
 • створення єдиного інформаційного простору;
 • наша гімназія – відкрита система, діяльність якої базується на принципах партнерства з вищими навчальними закладами регіону, України, зарубіжжя, громадою, позашкільними установами;

         Із введенням нового навчального стандарту зміниться зміст і результати навчання, методики викладання. Новий підхід передбачає партнерство і наставництво у відносинах між учителем і учнями, підтримку дітей, розвиток у них критичного мислення, самоповаги і впевненості в собі. Ми  змінимо орієнтири навчання на розвиток умінь, вікових особливостей дитини, формування компетенцій, необхідних для вирішення життєвих проблем.

 

ПРІОРИТЕТНИМИ НАПРЯМИ РОЗВИТКУ НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

 НА 2018-2019 Н.Р. ВИЗНАЧАЄМО:

 • професійний розвиток педагогічних кадрів;
 • рівний доступ до якісної освіти;
 • ріст якості освітніх послуг;
 • реалізація завдань  нового Держстандарту початкової освіти, за яким починають навчатися учні 1-х класів з 1 вересня 2018 р;
 • продовження реалізації Всеукраїнської програми освіти для демократичного громадянства в Україні «Демократична школа»;
 • впровадження технологій, спрямованих на продукування цілісного освітнього середовища розвитку особистості;
 • створення умов для самореалізації та розкриття індивідуальних здібностей  та обдарувань учнів, їх морального та фізичного розвитку;
 • проведення моніторингу якості освіти й освітніх послуг. Відстеження результативності роботи закладу в системі.
 • модернізація виховної системи.

 

СКЛАДОВІ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ КРАМАТОРСЬКОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ГІМНАЗІЇ.

       ЦІЛІ НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

в умовах функціонування Нової української школи

ГЛОБАЛЬНА: СФОРМУВАТИ ПОТРЕБУ ЗДОБУВАТИ ЗНАННЯ, ЗНАЧУЩІ ДЛЯ СОЦІАЛЬНОГО СТАНОВЛЕННЯ ОСОБИСТОСТІ.

СТРАТЕГІЧНІ:

 1. Вихід на новий рівень застосування інформаційних технологій.
 2. Розширення можливостей для вивчення рідної мови, іноземних мов та культур.
 3. Зміцнити систему національно-патріотичного виховання.

ТАКТИЧНІ ЦІЛІ:

 • формувати спільноту відповідального вчительства;
 • активно застосовувати тестові програми у навчально-виховному процесі та управлінській діяльності;
 • персоналізація навчально-виховного процесу з урахуванням індивідуальних життєвих траєкторій учнів, їхніх здібностей;
 • створення сучасного інформаційного середовища та впровадження новітніх інформаційно-комунікаційних технологій;
 • інтеграція зусиль навчального закладу та громади, представників державної влади, громадських та благодійних організацій, позашкільних закладів.

ПРИНЦИПИ ОСВІТИ ГІМНАЗІЇ:

1.Свобода вибору.

2.Безкоштовність.

3.Індивідуальність.

 1. Практична спрямованість навчання – головне правило викладання.

5.Правда, самостійність, любов.

ВІЗІЯ  КУГлідер з високою корпоративною культурою, інноваційною освітою, якісними освітніми послугами та постійним прагненням досконалості.

КЛЮЧОВІТ ЦІННОСТІ:

 • ЛЮДИНА
 • ДОВІРА
 • ДУХОВНІСТЬ
 • ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ
 • СВОБОДА
 • ПРОФЕСІОНАЛІЗМ
 • ГРОМАДЯНСЬКА ПОЗИЦІЯ.

ВЕКТОРИ МЕТОДИЧНОЇ РОБОТИ МЕТОДИЧНОЇ СЛУЖБИ ГІМНАЗІЇ:

МЕТОДИЧНА ТЕМА: ОРГАНІЗАЦІЯ ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА НА ЗАСАДАХ КОМПЕТЕНТНІСНОГО ПІДХОДУ ТА ПЕДАГОГІКИ ПАРТНЕРСТВА.

МЕТА:

 • створення умов для особистісного професійного розвитку кожного вчителя.

ЗАВДАННЯ:

 • створити інформаційно-освітнє середовище професійного розвитку вчителя різними засобами, зокрема й із використанням хмарних технологій, соціальних мереж тощо.
 • створити методичну афішу.

Методичну афішу розглядаємо як анонс науково-методичних заходів, які будуть  проводитися на різних рівнях. До таких заходів можуть бути віднесені тренінги, квести, семінари, конференції, екскурсії, коучинги тощо. Учитель відповідно до власного педагогічного інтересу зможе обрати види, форми, суб’єктів освітньої діяльності та сформувати індивідуальний навчальний план;

 • створити методичну інфраструктуру, активізувати внутрішні ресурси для задоволення професійного інтересу вчителів та вдосконалення ними власної педагогічної практики;
 • організувати підтримку в розробленні вчителем цільової програми професійного розвитку,  індивідуального плану професійного вдосконалення
 • координація  діяльності  предметних кафедр гімназії  на впровадження сучасних освітніх технологій, зокрема ІКТ-технологій, проектних технологій;
 • забезпечення впровадження кращого досвіду з проектування STEAM-освіти, технології Блума, освітніх технологій перевернутого навчання;
 • продовжити створення здоров’язберігаючого середовища;
 • продовжити методичний супровід сучасної стратегії виховання, націленого на патріотичне, громадянське виховання як стрижневі, що відповідають нагальним викликам сучасності та є запорукою особистісного розвитку гімназистів;
 • реформування систему навчально- виховної роботи в гімназії, враховуючи ключові ідеї концепції Нової української школи;
 • акцентувати увагу педагогів на  інтеграцію українознавчого компонента в усі сфери навчально-виховного процесу.

Досвід роботи засвідчує, що високої якості освітніх послуг можна досягти тільки за наявності висококласних педагогів, які постійно вдосконалюють свою майстерність, мобільно реагують на зміни, що відбуваються в освітньому просторі.

Місія вчителя складається в соціокультурному відтворенні особливої соціально-педагогічної сфери суспільства. При цьому він виконує функції реалізації соціальної спадщини, соціальної адаптації та регулювання процесів становлення й розвитку суспільства.

 

СТРАТЕГІЧНІ ЗАВДАННЯ УПРАВЛІННЯ НА 2018-2019 Н.Р.

Мета — забезпечити  подальший розвиток  навчального закладу.

Принципи

 1. Повага і довіра до персоналу, учнів, батьків.
 2. Цілісного погляду на людину.
 3. Співробітництва.
 4. Індивідуального підходу, мотивації та стимулювання.
 5. Творчого розвитку, перманентного підвищення кваліфікації.
 6. Співробітництва, співуправління, колегіальності.
 7. Цілеспрямування.

Провідні ідеї концепції управління закладом

 1. Нова філософія школи.
 2. Нова кадрова політика.
 3. Внутрішньогімназійна культура.
 4. Тотальна якість освітніх послуг.
 5. Нова ідеологія виховання.
 6. Особистісний розвиток, розвиток позитивної Я-концепції вчителя, учня.

Удосконалення структури гімназії:

 • розвиток мережі класів;
 • удосконалення відносин на всіх рівнях управління;
 • розвиток системи освітніх послуг, маркетингу.

Підвищення якості змісту освіти:

 • забезпечення оптимального співвідношення змісту освіти і запитів особистості;
 • розвиток професіоналізму вчителів через засвоєння нового;
 • забезпечення когнітивного та креативного розвитку учнів;
 • удосконалення науково-методичного забезпечення навчального процесу.

Удосконалення організації виховного процесу:

 • формування позитивного ставлення до навчання, гімназії;
 • створення, збереження і розвиток традицій у навчальному закладі;
 • формування організаційної культури ;
 • розвиток дитячого самоуправління та співуправління;
 • формування фізично, психічно та морально здорової особистості.

Удосконалення управлінської діяльності:

 • нова філософія мислення;
 • впровадження засад «педагогіки партнерства». Основні принципи цього підходу:
 • повага до особистості;
 • доброзичливість і позитивне ставлення;
 • довіра у відносинах, стосунках;
 • діалог – взаємодія – взаємоповага;
 • розподілене лідерство (проактивність, право вибору та відповідальність за нього, горизонтальність зв’язків);
 • принципи соціального партнерства (рівність сторін, добровільність прийняття зобов’язань, обов’язковість, виконання домовленостей)

Отже, сьогодні ми, як і вся система освіти, змінюємось. Переконані, що подальший  успішний розвиток неможливий без системного аналізу переваг та недоліків. Тому в системі здійснюємо глибокий аналіз  усіх ланок навчально-виховного процесу за минулий навчальний рік.

 

Блоги, сайти учителів Краматорської української гімназії

 

П.І.Б. учителя Назва блогу Адреса
1 Сезько Т.А. Персональний сайт заступника директора гімназії, учителя-філолога  advices4teachers.blogspot.com 

 

 

Медіа-проект “КУГ онлайн”  kug-online.blogspot.com
2 Алєксашової Н. В Школа – радість від пізнання. Блог учителя початкових класів pochatkovasch.blogspot.com
3 Бакаєва І. В Персональний сайт учителя початкових класів Краматорської української гімназії Бакаєвої Ірини Валеріївни bakaewair.wixsite.com/iren
4 Якушенко Г.Л. Блог учителя української мови та літератури, зарубіжної літератури Якушенко Галини Леонідівни galinagimnaziya.blogspot.com
5 Грузіна  Н.В. Сайт учителя математики та інформатики nataliagruzina.blogspot.com
6 Гончарова О.Д. Сайт учителя інформатики honcharovaa.blogspot.com