Адреса: Індекс - 84306, Україна, Донецька область, місто Краматорськ, вулиця Архангельська - 11
Телефон: (06264) 6-53-30
e-mail: kug.the.best@gmail.com

Методичні заходи

Участь у методичних заходах  педагогів Краматорської української гімназії

ВЕКТОРИ ДІЯЛЬНОСТІ МЕТОДИЧНОЇ СЛУЖБИ

 КРАМАТОРСЬКОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ГІМНАЗІЇ.  ВГК-2018,2019 р.р.

Вид  діяльності П. І. Б. учителя

(клас

Термін

виконання

Предмет

вивчення

Виконавець

 

1 Класно-узагаль

нюючий контроль,

науково-методичний супровід

Науково-методичний супровід

1 – А – кл. керівник

Волченко Т.А.

1 – Б – кл. керівник

Кролівець Н.М.

 

5 – А клас – кл. керівник

Мельник І.Р.

5 – Б клас – кл. керівник

Єрмоліна Г.М.

 

Протягом року

 

 

 

 

 

 

Вересень

Жовтень,

2018

Квітень, 2019

 • Надання науково-методичного супроводу навчально-виховному процесу в1-А, 1- Б кл.

·         Вивчення рівня   адапції учнів  у нових умовах, , якість і методи викладання у класі, якість роботи класного керівника.

Сезько Т.А.

Методична нарада

«Про створення  комфортного

психологічного клімату

 для успішного навчання учнів.

 Дотримання наступності в навчанні.

Листопад, 2018

2 Персона

льний контроль

Педагоги, які атестуються.

Молоді спеціалісти.

Протягом року

Жовтень 2018-квітень 2019

Продуктивність викладацької діяльності.

 

Методичний рівень учителя

Адміністрація.

Атестаційна комісія

Матеріали атестації

Методична нарада

Майстер-клас :«Я роблю це так.»

Презентація педагогічних

технологій майстрів педагогічної справи»

3 Фронталь

ний контроль

Відповідно до плану вивчення стану викладання навчальних дисциплін Листопад

2018

 

 

Лютий

2019

 

 

 

Стан викладання 

Суспільних дисциплін

І семестр

Стан викладання  української мови та літератури середня та старша школа

ІІ семестр

Адміністрація

 

 

 

Адміністрація

4 Оглядовий контроль Учителі-предметники

Класні керівники

Жовтень, грудень 2018 Березень, травень 2019 Стан ведення гімназійної документації Адміністрація

Довідки.

Накази

5 Тематичний контроль Учителі-предметники Листопад 2018,

Квітень 2019

Наскрізне виховання на цінностях.

Відвідування уроків учителів-предметників з метою  надання методичної допомоги та  відстеження  виховного спрямування викладання навчального матеріалу

 

 

 

Адміністрація

 

ЗАСІДАННЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ РАДИ –

ПАРАД ПЕДАГОГІЧНИХ ІДЕЙ ТА ЗАДУМІВ

Засідання педагогічної ради. Ці слова нерідко викликають уявлення про щось заформалізоване, нудне зібрання, на якому заслуховуються стереотипні доповіді про успішність і дисципліну, проголошуються заохочення й покарання. Дійсно, не можна обійтись  від традиційних порівняльних таблиць, які демонструють якість та успішність навчання учнів, рост  участі у предметних олімпіадах та професійних конкурсах, інформацію про вивчення нормативних документів тощо. Без цього, погодтеся, все ж таки обійтися неможливо, але зробити засідання педагогічної ради цікавим, корисним, сучасним можна. Це ми і намагаємося робити у Краматорській українській гімназії. Протягом багатьох років  формуємо думку про те, що педрада є лабораторією педагогічної майстерності, однією з умов розвитку експериментальної роботи в освітній установі. Тому виділяємо три основних напрями в діяльності педради. По-перше, питання, винесені на її розгляд, повинні бути цікаві всім. По-друге, до підготовки педрад залучати якомога більшу кількість модераторів, створювати творчі групи, що вирішували би перспективні задачі. По-третє, педрада повинна бути не тільки генератором цікавих ідей, а й експертною радою експериментальної роботи освітньої установи. Ми спробували зробити педраду органом, що об’єднає агентів змін загальною турботою про сьогоднішній і завтрашній день гімназії; спонукає до пошуку, творчості; створює у колективі атмосферу довіри, взаєморозуміння та поваги.

29 грудня 2018 року відбулося засідання педагогічної ради гімназії з теми «УМОТИВОВАНИЙ УЧИТЕЛЬ-АГЕНТ ЗМІН СУЧАСНОГО ОСВІТНЬОГО ПРОСТОРУ. СВОБОДА ВИБОРУ Й ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА РЕЗУЛЬТАТ».

У  вступному слові Сезько Т.А., заступник директора з навчально-виховної роботи, визначила мету та задачі засідання. Доповідач  аргументувала вибір теми.

Давня мудрість говорить: «Хто стоїть на місці, той відстає…» А хто не хоче відставати, мусить рухатися вперед і не зупинятися, досягнувши вершини. У цьому полягає основна місія сучасного вчителя.

Що спонукає вчителя продукувати методичні ідеї? Нагальна потреба (тепер це зветься виклики часу), нестримний креатив (модний термін), невгамовна вдача? Адже ідея – то найвища форма пізнання й мислення, яка не лише відображає об’єкт, а й спрямована на його перетворення.

Тож продукуймо ідеї! А кращий спосіб одержати гарну ідею – мати багато ідей!

Тож, сподіваюся, що сьогоднішнє засідання, буде сприяти  створенню «Банку педагогічних ідей» – цікавих, перспективних та інноваційних.

Засіданню передувала  підготовча робота  творчої групи, засідання зумовлене першими результатами, які отримано  після перших кроків впровадження завдань Концепції нової школи, Закону України “Про освіту”, Державного стандарту початкової освіти.  Наразі маємо  деякі проблеми та хочемо поділитися успіхами.

У  всіх цих документах, які перерахувала, декларуються фундаментальні зміни в школі, і це не просто впровадження європейського досвіду та практик – це нові можливості, якісні зміни та перетворення. Як вони торкнулися Краматорської української гімназії? Чи можемо ми говорити про повномасштабне включення усього педагогічного колективу до змін? Що робимо для того, щоб бути цікавими для своїх вихованців, йти, принаймні з ними в ногу, не говорячі вже про те, щоб випереджати їх?

Розуміємо, що найважливішим умінням сьогодні має бути спрямування  освітніх цілей  на те, щоб формувати  у дітей уміння вчитися самостійно, знаходити  необхідну інформацію, критично мислити, бути відповідальними громадянами.

Нові інтерактивні форми роботи  спираються на використання мультимедійної апаратури для подачі нових матеріалів в цікавому форматі для  полегшення запам’ятовування, системи голосування і групового навчання. Це масштабне технічне перетворення, що лише на стадії освоєння педагогами гімназії.

Доповідач зазначила, що на засіданні  буде піддано аналізу пророблена робота, виявлено сильні та слабкі сторони педагогічного колективу. Розуміємо , що  головним  у цьому перетворенні є доступність   використання в своєму арсеналі засобів  навчання, передових технологій, які  з легкістю ми будемо впроваджувати  у свою роботу.

Тема педради досить широка та охоплює такі поняття, як агент змін, мотивація, умотивований учитель, свобода вибору, відповідальність за результат тощо. Більшість  теоретичних понять на попередніх педрадах ми розглянули. Ознайомилися з поняттями академічної свободи, вибору навчальної літератури, з новаціями у питанні атестації.Будемо спиратися  сьогодні лише на практичні напрацювання педагогів, їх оцінку своєї діяльності.

Хочу зізнатися, що деякі переживання викликала у мене, як адміністратора, орієнтація на пошук “нових вчителів” уже мотивованих та зацікавлених в просуванні нових знань, можливостей та технологій. Сьогодні діти вимагають  креативних, сучасних і кмітливих учителів.

Яка основна проблема вчителів? Чи можна її вирішити новими підходами? Саме на це все і направлено – великі затрати часу на підготовку матеріалів до уроку, неможливість якісно використовувати час відведений на урок, але головне – необґрунтовано багато витрачається часу на перевірку результатів учнів. Прості та інтуїтивно зрозумілі нові програмні комплекси можуть дати можливості швидкої підготовки, оперативної участі з миттєвим збором та аналізом результатів. Чи маємо ми сьогодні ці можливості? Що змінилося у наших підходах до викладання, оцінювання результатів роботи і своїх, і учнів?

Про проміжні результати роботи закладу у І с. можу сказати наступне:

 

 • з 1 вересня 2018 року стартувала повномасштабна реформа загальної середньої освіти, 60 учнів 1-х класів гімназії почали  навчатись за новим  Державним стандартом  початкової освіти. Це довготермінова реформа, але сьогоднішні школярі повинні відчути зміни й отримати кращу якість освіти вже сьогодні.
 • Змінилися методи навчання
 • Освітній простір
 • Система оцінювання
 • Підходи до системи виховання.
 • Учителі англійської мови, математики, біології, літератури активно використовують на уроках  різні  джерела інформації.
 • Суттєво змінилася підготовка  вчителя. Учитель отримав право вибору місця і способу підвищення кваліфікації: збільшується кількість учителів, які беруть участь у вебінарах, семінарах, які обирають самостійно
 • З жовтня впроваджується освітній проект  «FIRST LEGO League» за підтримки Краматорської компанії «QUARTSOFT», у рамках роботи якого учителі інформатики Грузіна Н.В., Гончарова О.Д. пройшли навчання, отримали науково-методичну підтримку, матеріальне забезпечення проекту, основне завдання якого популяризація робототехніки та залучення дітей до  дослідницької роботи.
 • Ми долучилися до Програми «Вивчай та розрізняй», яка має на меті інтеграцію елементів медіаграмотності та критичного сприйняття інформації у шкільні предмети, зокрема, історію, українську мову та літературу, мистецтво, тим самим формуючи в учнів навички медіаграмотності, критичного мислення та вміння відрізняти факти від дезінформації.
 • Учителі математики та початкової школи Ільченко І.І., Алєксашова Н.В., Кролівець Н.М. беруть участь у Міжнародному проекті «Матіфік в Україні»
 • Впроваджено медіа-проект КУГ- онлайн, де кожний має змогу презентувати свої досягнення та досвід. Кординатор Сезько Т.А.
 • Успішно реалізуються задачі організації роботи з обдарованими дітьми: У загальній копілці маємо 27 перемог на міському етапі предметних олімпіад, серед них:
 • Українська мова та література- 7 місць, учителі Савчук І.Г.,Сезько Т.А., Якушенко Г.Л., Мельник І.Р.
 • Німецька мова- 6 перемог, підготували Сопіна О.О., Ладика М.С.
 • Англійська мова – 4 переможця, кекрівники Соломка Л.І., Дмитрієва І.Г.
 • Математика- 3 місця, учителі-наставники Ільченко І.В.,Данильченко Г.Я.
 • Географія- 2 переможця, Тищенко Л.А.,
 • Біологія-1 переможець, Асмолова О.І.
 • Хімія-1 перемога, Стародубцева О.М.
 • Історія -1 переможець, Щербак В.Ю.
 • Екологія- 1 переможець, Александров О.В.
 • Фізика- 1 перемога, Малачевська І.Г.
 • Традиційно успішно виступили гімназисти на мовно-літературних конкурсах- ім. П.Яцика – 11 перемог на міському етапі конкурсу, на обласному етапі- 4 перемоги, педагоги Савчук І.Г.,Сезько Т.А., Якушенко Г.Л., Мельник І.Р., Міщенко Н.А.; конкурс ім. Т.Шевченка – 7 перемог міський етап, 4 перемоги  маємо на обласному етапі конкурсу.
 • Маємо 2 перемоги на конкурсі «Об’єднаймося ж брати мої» (Савчук О.А., Бородай О.В.), 1 перемогу в конкурсі «Україна читає», учитель Мельник І.Р., Маємо перемоги учнів з художнього перекладу англійської мови – Соломка Л.І., Ченакал О.П., Перемогу в конкурсах з образотворчого мистецтва- учитель Жук Т.А.
 • Готуємо дітей до захисту наукових робіт у МАН у січні 2019 р.
 • Вітаємо з перемогою у Всеукраїнському диктанті Савчук І.Г. ТА Мельник І.Р.
 • У жовтні 2018 р. плідну роботу вчителів Мельник І.Р., Александрова О.В., Савчук І.Г., Сопіної О.О., Ладики М.С. було відзначено Грамотою управління освіти Краматорської міської ради,  роботу  Бородая О.В.  було відзначено Подякою департаменту освіти та науки Донецької облдержадміністрації;  Міщенко Н.А., Сезько Т.А. були відзначені Подяками Міністерства  освіти та науки України.

Зроблено чимало, але й  бачимо, що географію перемог  треба  розширирювати, біль наполегливо працювати у всіх  напрямках.

Перейдемо до ПИТАННЯ МОТИВАЦІЇ.

Мотивація учителів  виступає  компонентом  розвитку навчального закладу.

В основі діяльності вчителів лежить поєднання специфічних мотивів:

 • інтерес до навчального предмета, який викладається,
 • спілкування з молоддю,
 • можливість занурення в інтелектуальне середовище,
 • прагнення реалізувати творчий потенціал,
 • підвищення рівня кваліфікації, самоосвіта тощо.

Але в останній час спостерігаються факти демотивації. Сьогодні педагог для того, щоб працювати у новій українській школі проходить безліч навчальних курсів, тренінгів, майстер-класів, семінарів тощо. Витрачається чимало часу на підготовку до уроків. Педагоги  забезпечують  участь у різноманітних конкурсах та олімпіадах своїх вихованців, беруть участь у фахових конкурсах. Це вимагає від активного учителя  неабияких емоційних, часових, матеріальних затрат. Ми говоримо про активного учителя. Разом із тим дехто дозволяє працювати напівсили, не використовуючи весь свій потенціал. У чому причина  перевантаження обов’язками одних учителів та небажання працювати на повну силу інших?

На сьогоднішній день перед усіма стоїть питання: як навчати й учитися на уроці так, щоб успішно вчити всіх дітей не за рахунок домашніх завдань, не за рахунок можливостей сім’ї, без поділу за здібностями, без репетиторів та індивідуальних занять.

Відомо, що найкращий учитель той, хто пробуджує в учнів бажання вчитися. Щоб навчити дитину, треба не просто передати їй знання і вміння, а й викликати в неї відповідну активність, пізнавальну чи практичну. Важливим структурним елементом цієї активності є мотивація, в якій виявляється ставлення школярів до навчання.

Під мотивацією розуміють сукупність спонукальних факторів, які визначають активність особистості. Основними мотивами навчання є: особистісний розвиток, інтерес, результат діяльності, бажання  бути гарним спеціалістом, потреба у пізнанні нового.

ЩОДО ПИТАННЯ АКАДЕМІЧНОЇ СВОБОДИ.

Учитель отримав академічну свободу. Це означає, що ми можемо готувати власні навчальні програми, самостійно обирати підручники й методики. Держава не втручатиметься у  нашу професійну діяльність. Сьогодні ми маємо змогу користуватися власними розробками планів ( з друкованою основою або написані власноруч, хоча не скажу, що раніше були заперечення щодо цього питання), використовувати той матеріал, який буде , з нашої точки зору, більш ефективним, користуватися презентаціями виготовленими самостійно, учнями, використовувати Інтернет-ресурси. Разом із тим досвід роботи показує, що ми не користуємося у повному обсязі тими можливостями, які маємо, не завжди проявляємо гнучкість, продовжуємо задавати  незкінченну кількість домашніх завдань, виносимо практичні та лабораторні  роботи на самостійне опрацювання, коли рекомендовано практичні роботи реалізувати на уроці. Проблеми є, і їх треба вирішувати, починаючи кожному з оцінки своєї діяльності. Сьогодні  працювати по-старому, годі чекати на нові результати. Це не означає, що треба відкинути все те, що є ефективним для викладання, але, погодьтеся, зміни на часі.

Академічна свобода добре, а що ж  з відповідальністю за результат своєї роботи. Ми керуємося  вимогами нормативно-правової бази, що забезпечує навчально-виховний процес. Автономія передбачає і вищий рівень відповідальності закладу освіти. Засновники школи контролюватимуть освітню та фінансово-господарську діяльність закладу освіти, призначатимуть на умовах контракту керівника школи. Закон дає можливість директорам самостійно призначати своїх заступників та педагогічний склад. Закон по суті ліквідовує інспекції в районних управліннях освіти. Методичні кабінети тепер працюватимуть винятково як консультаційний орган. Атестація шкіл – залишається в минулому. Аудит здійснюватиметься раз на 10 років та у випадку зміни керівника. Забезпечення якості освіти буде здійснювати Державна служба якості освіти. Працюватимуть там не контролери, а колеги-фахівці, які надаватимуть рекомендації щодо покращення навчального процесу

Колегіальним органом управління школою в Новій українській школі є педагогічна рада. Повноваження, порядок формування і регламент роботи педагогічної радим визначається установчими документами закладу освіти.

В допомогу освітянам створений сайт «НУШ» На якому безліч цікавої, корисної інформація, яка стане у нагоді всім «агентам змін» http://nus.org.ua

Що б не вигадали у Міністерстві – до класу заходить педагог. Справжній педагог той, хто, знаючи старе, навчає новому. Педагог нічого не виробляє, крім майбутнього Якщо ви хочете змін у майбутньому — станьте цією зміною в сьогодення.

Ми уже на засіданнях педради порушували  питання атестації. Наразі маємо і нові дані щодо сертифікації. Доповідач детально знайомить присутніх з вимогами Положення про сертифікацію педагогічних працівників.

Отже, сертифікація не за горами. Розуміємо, що це стимул для саморозвитку, самовдосконалення, який не залежить від того чи оберемо ми складання сертифікаційних іспитів чи ні.

Засідання педагогічної ради має практичне спрямування. Виступи, які ми підготували хочемо  спрамувати на те, щоб утвердити думку про  роль та відповідальність учителя у сьогоднішньому реформуванні освіти. Практичні поради, які пропонуємо вашій увазі, сподіваємося датуть можливість кожному визначити свій рівень обізнаності у даному питання, межі академічної свободи, власного вибору форм та методів роботи. Перший крок до реальних змін – мотивований вчитель, зацікавлений в тому, щоб діти в школі здобували не тільки предметні знання, а й практичні, соціальні, особистісні навички, необхідні їм у майбутньому. Працюючи, перш за все, над самовдосконаленням і розвитком себе, як педагога – лідера, новатора, здатного змінюватись за потреб часу

ТОЖ ЗБУДУЄМО ШКОЛУ, ДЕ КОЖНА ДИТИНА МАЄ МОЖЛИВІСТЬ РЕАЛІЗУВАТИ ВЛАСНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ЗА ДОПОМОГОЮ ЯКІСНОЇ ОСВІТИ. ПЕРЕКОНАНІ У ТОМУ, ЩО ОСНОВНІ   РУШІЇ   В ОСВІТИ   –  ЦЕ МОТИВАЦІЯ УЧНІВ УЧИТИСЯ ТА МОТИВАЦІЯ ПЕДАГОГІВ НАВЧАТИ.

Починаймо змінюватись і надихати інших!